Pereți de compartimentare pe structură metalică

Pereţii despărţitori interiori au, pe lângă rolul de separare a încăperii, şi sarcini de protecţie contra incendiilor şi zgomotelor, şi în anumite cazuri, de izolare termică. În general, aceste cerinţe pot fi rezolvate optim şi repede din punct de vedere tehnic, atenţie deosebită necesită însă îmbinările pereţilor şi tavanelor, introducerea uşilor, ferestrelor şi instalaţiilor precum şi execuţia rosturilor orizontale şi verticale.

Domeniu larg de utilizare
Pereţii interiori Knauf pot fi utilizaţi ca pereţi pe casa scărilor, pereţi despărţitori între locuinţe (pereţi perimetrali), pereţi de compartimentare între încăperi și pereți pentru cinematograf.

Montajul uşor al peretelui
Pereţii sunt formaţi dintr-o structură de susţinere şi stratul de placare. Structura este îmbinată cu şuruburi zincate Knauf pentru tablă şi este placată în final cu plăci de gips-carton pe ambele feţe. Alcătuirea structurii şi tipul placării depinde de cerinţele de stabilitate, protecţie fonică şi protecţie la foc.

Descriere

Sistemele de pereţi Knauf de compartimentare se realizează din plăci de gips-carton fixate cu şuruburi pe o structură metalică. Placările pot consta din unul până la trei straturi (W111/ W112/ W113).

• Structura metalică este fixată de părţile de construcţie adiacente şi reprezintă structura portantă pentru placări.
• În cazul placării în mai multe straturi este asigurată rezistenţa la impact.
• În cavitatea creată de profilele metalice pot fi introduse materiale izolatoare fonic sau termic, precum şi instalaţii sanitare sau electrice.
• Rosturile de dilataţie ale structurii de rezistenţă trebuie preluate în realizarea pereţilor cu structură metalică. În cazul pereţilor continui sunt necesare rosturi de dilataţie la distanţe de cca 15 m.

Pentru cerinţe speciale se pot alcătui pereţi cu schelet dublu, dispus adiacent (W115, pentru asigurarea unei protecţii fonice suplimentare), cu placare suplimentară între structurile metalice (W115W, pentru asigurarea unei protecţii fonice suplimentare), cu structurile metalice distanțate și conectate cu ștraifuri discontinue pe toată înălțimea (W116, pentru introducerea instalațiilor) sau conectate cu ștraifuri continue pe toată înălțimea (W145 sau W145 Diva, pentru cinematograf).

A se vedea fișa tehnică W11.ro Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică.

Sisteme

W111 - Perete Knauf de compartimentare - schelet simplu, placat într-un singur strat

Sistemul Knauf W111.ro este alcătuit dintr-o singură structură metalică alcătuită din profile dB Knauf SMP CW/UW. Placare cu un singur strat de placă pe fiecare parte. În cavitatea creată de profilele metalice se pot monta materiale izolatoare fonic sau termic precum şi instalaţii sanitare sau electrice.

Detalii CAD

W112 - Perete Knauf de compartimentare - schelet simplu, placat în două straturi

Sistemul Knauf W112.ro este alcătuit dintr-o singură structură metalică alcătuită din profile dB Knauf SMP CW/UW. Placare cu două straturi de plăci pe fiecare parte. În cavitatea creată de profilele metalice se pot monta materiale izolatoare fonic sau termic precum şi instalaţii sanitare sau electrice.

Detalii CAD

W113 - Perete Knauf de compartimentare - schelet simplu, placat în trei straturi

Sistemul Knauf W113.ro este alcătuit dintr-o singură structură metalică alcătuită din profile dB Knauf SMP CW/UW. Placare cu trei straturi de plăci pe fiecare parte. În cavitatea creată de profilele metalice se pot monta materiale izolatoare fonic sau termic precum şi instalaţii sanitare sau electrice.

Detalii CAD

W115 - Perete Knauf de compartimentare - schelet dublu, placat în două straturi

Sistemul Knauf W115.ro este alcătuit dintr-o structură metalică dublă alcătuită din profile dB Knauf SMP CW/UW, cu bandă de etanşare fără efect de conlucrare. Placare cu două straturi de plăci pe fiecare parte. În cavitatea creată de profilele metalice se pot monta materiale izolatoare fonic sau termic precum şi instalaţii sanitare sau electrice.

Detalii CAD

W115W - Perete Knauf de compartimentare - schelet dublu, placat în două straturi + a 5-a placă în interiorul peretelui

Sistemul Knauf W115.ro este alcătuit dintr-o structură metalică dublă alcătuită din profile dB Knauf SMP CW/UW, cu bandă de etanşare fără efect de conlucrare. Placare cu două straturi de plăci pe fiecare parte și un strat suplimentar între cele două structuri metalice. În cavitatea creată de profilele metalice se pot monta materiale izolatoare fonic sau termic precum şi instalaţii sanitare sau electrice.

Detalii CAD

W116 - Perete Knauf pentru instalaţii - schelet dublu, placat în două sau trei straturi

Sistemul Knauf W116.ro este alcătuit dintr-o structură metalică dublă alcătuită din profile dB Knauf SMP CW/UW, dispuse pe doua rânduri paralele distanţate, interconectate prin ştraifuri discontinue din plăci de gips-carton.Placare orizontală/verticală în două sau trei straturi de plăci pe fiecare parte. În cavitatea creată de profilele metalice se pot monta materiale izolatoare fonic sau termic precum şi instalaţii sanitare sau electrice.

Detalii CAD

W145 - Perete Knauf - schelet dublu, placat în trei sau patru straturi

Sistemul Knauf W145.ro este alcătuit dintr-o structură metalică dublă alcătuită din profile dB Knauf SMP CW/UW, dispuse pe doua rânduri paralele distanţate, interconectate prin ştraifuri continue din plăci de gips-carton.Placare în trei straturi de plăci pe fiecare parte. În cavitatea creată de profilele metalice se pot monta materiale izolatoare fonic sau termic precum şi instalaţii sanitare sau electrice.


Sistemul Knauf W145 DIva (perete pentru cinematograf) este alcătuit dintr-o structură metalică dublă alcătuită din profile Knauf MW/UW, dispuse pe doua rânduri paralele distanţate, interconectate prin ştraifuri continue din plăci de gips-carton.Placare în patru straturi de plăci tip DF 12,5 mm pe fiecare parte.

Detalii CAD

Descarcari

Titlu Descriere Marime Descarca
W11 Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică 13.6 MB

Produse folosite in cadrul sistemului: