Anunțuri


S.C. KNAUF GIPS S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul ”DESCHIDERE ȘI PUNERE ÎN EXPLOATARE A ZĂCĂMÂNTULUI DE GIPS DIN PERIMETRUL LEGHIA VEST – NADĂȘU – SECTOR MINIER NORDIC ” în comuna Aghireșu, sat Leghia, județul Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj în zilele de: luni-joi: între orele 09.00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la punctul de lucru S.C. KNAUF GIPS S.R.L., din localitatea Aghireșu Fabrici nr. 266A, jud. Cluj.

Observaţiile/contestațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 09:00-14:00 şi vineri între orele 8:00-12:00 în termen de 10 zile de la publicarea anunțului în ziar.

--

S.C. KNAUF GIPS S.R.L. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire acord de mediu pentru proiectul proiectul de extindere ”DESCHIDERE ȘI PUNERE ÎN EXPLOATARE A ZĂCĂMÂNTULUI DE GIPS DIN PERIMETRUL LEGHIA VEST – NADĂȘU – SECTOR MINIER SUDIC ” în comuna Aghireșu, sat Leghia, județul Cluj (proiect modificator al Acordul de mediu nr. 01/05.04.2016).

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj în zilele de: luni-joi: între orele 09.00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la punctul de lucru S.C. KNAUF GIPS S.R.L., din localitatea Aghireșu Fabrici nr. 266, jud. Cluj.

Observaţiile/contestațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 09.00-14,00 şi vineri între orele 8,00-12,00, în termen de 10 zile de la publicarea anunțului în ziar.